Revidering av Byaplanen 2011

Nu reviderar vi Byaplanen som antogs av årsmötet i februari 2011. Ett och ett halvt år har nu gått och en hel del har skett så den plan som finns att läsa är nu till vissa delar inaktuell.

En arbetsgrupp (Jan Bergström, Leif Richard och Gunbritt Johansson, m fl) arbetar med frågan, men vi efterlyser allmänhetens hjälp när det gäller hela innehållet och ser gärna också förslag under punkt 9. Läs Brösarps Byagilles byaplan 2011-02-28 här!

Om någon har åsikter, synpunkter och idéer så tar vi tacksamt emot dessa på mejl till gunbritt.m.johansson@telia.com eller telefon 0706-24 83 54 helst så snart som möjlig, men senast 2012-12-30. Styrelsen måste hinna besluta anta det reviderade förslaget före årsmötet som troligtvis hålls i februari 2013.