Lindgrens länga

Lindgrens länga – utemuseet vid Haväng

Över Haväng vilar mystiken. Det böljande landskapet med Havängsdösen skapar en känsla av något tidlöst och fördolt. Det natur och kulturmuseum, som finns i Lindgrens länga förklarar vad det är du egentligen ser.

Havängs utemuseum åskådliggör på ett unikt sätt de natur- och kulturhistoriska värden i bygden. Museet är en del av landskapet som danats under tusentals år. Natur och kultur vävs samman på ett unikt sätt, där varje tråd har sin färg och sin betydelse för slutresultatet.

Lindgrens länga är en gammal korsvirkesbyggnad från början av 1800-talet. Byggnaden, som nu är museilokal, var tidigare stall och loge till ett skogvaktartorp där boningshuset revs i mitten av 1920-talet.

Museum ute och inne

Inuti Lindgrens länga har Regionmuseet i Kristianstad och Institutet för Kulturforskning ställt samman en spännande utställning som beskriver Havängsområdet, dess natur och kultur. Ända från stenåldern beskrivs områdets utveckling. Läget vid havet och med Verkeån som pulsåder har gjort området rikt på mänskligt liv lång tid tillbaka.

Förutom kulturen beskrivs här också områdets säregna natur med sina rariteter; sandlilja, backnejlika, martorn, sommargylling, fältpiplärka och olika insekter som trivs speciellt i den här sandiga, magra och känsliga miljön.

Framför Lindgrens länga, med backen bakom som amfiteater, håller Havängs museiförening Havängskväll i början av juli.

Sommargylling

Mer om Haväng och Lindgrens länga

Mer om Backaleden + karta
Här ligger Lindgrens länga

Källa: Havängs museiförening.