Leaderprojekt Brösarp – med naturen som lockbete

Slutrapport för Brösarp med naturen som lockbete.
Ladda ner slutrapporten för Leaderprojektet Brösarp – med naturen som lockbete här!

Alla känner till Brösarps backar. Inte lika många vet vilken livskvalitet bygden kan erbjuda. Leaderprojektet Brösarp – med naturen som lockbete vill utveckla och visa vad backarna, skogarna, hedarna och havet väntar att bjuda på, såväl i vardagen som för besökare.

En allt äldre befolkning och avflyttning är två problem som präglar den svenska landsbygden och till och med på sikt hotar flera byars existens. Projektets syfte var att förändra åldersstrukturen i Brösarpsbygden genom ökad inflyttning av barnfamiljer. Detta genom att utnyttja det trumfkort Brösarp har av vida känd och vacker natur. Vi tror helt enkelt att naturen i och runt Brösarp och det friluftsliv som miljön kan erbjuda är starkt bidragande till den livskvalitet som många barnfamiljer söker när de letar ny bostadsort på landsbygden.

Projektet fokuserade på barnfamiljers förväntade behov av upplevelser, aktiviteter och boendemöjligheter i närområdet. Det innefattade såväl rekreation på fritiden som maten på barnens tallrik. Den gemensamma nämnaren för projektets aktiviteter var att stärka Brösarps naturprofil och därigenom öka bygdens tillväxtpotential och attraktionskraft mot just barnfamiljer.

Bland annat har Brösarp – med naturen som lockbete …

 • Tagit initiativ till och hjälpt Tomelilla kommun så att Brösarps förskola nu omfattas av Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik, Sveriges snabbast växande förskolepedagogik. Ett vindskydd i anslutning till förskolans lokaler för barnen att bl a sova middag i byggdes ideellt under våren 2012 av engagerade föräldrar. Skolchefens och rektorns uttalade framtidsvision är naturprofil för hela Brösarps skola och I Ur och Skur upp till åk 6.
 • Tidigt uppnått målet med att 15 nya barn ska ha tillkommit för utgöra ett större underlag för Brösarps förskola/skola.
 • Märkt ut och skyltat motionsslingorna söder om Idrottsplatsen så att bybor och besökare kan hitta rätt. Slyröjt elljusspåret är slyröjt och spritt ekflis. Satt upp översiktskartor på flera ställen.
 • Arrangerat ett politikermöte tillsammans med Brösarps byagille där vi lyfte frågorna om egenlagad skolmat av närodlade råvaror, cykelväg Brösarp–Kivik längs Rv 9, turistinformation och nybyggnation.
 • Renoverat Ishockeyrinken med nya grindar, bänkar och skyltar samtidigt som sargen har rötskyddats och asfalten vitmålats för att höja albedot och öka istiden. Förvaringsbod och gummimattor har fixats och målen har målats och fått nya nät.
 • Lobbat starkt. Planterat och drivit frågorna om GC-led längs Rv 9 mellan Brösarp och Kivik och egenlagad och närproducerad skolmat.
 • Stimulerat till att Skidbacken Ornahög med lift har restaurerats och utvecklats. Backen har nu varit värd för två succéartade SM i grässlalom och ett Österlenmästerskap.
 • Skapat ett uteklassrum med griffeltavla och sittstockar i Dungen till Brösarps skola och förskola.
 • Byggt en sandlåda åt näbbmössen, de minsta förskolebarnen, vid deras vindskydd.
 • Sökt och fått beviljat sammanlagt 147 000 kr för att i ett separat Leaderprojekt förvandla den förfalla Gula leden till Backaleden, mellan Alunbruket och Haväng.
 • Tagit fram Brösarps-souvenirer. En serie vykort på temat Brösarps backar har skänkts åt återförsäljarna i byn. En Brösarpskasse har tagits fram tillsammans med ICA Götes Allköp där två föreningar delar på förtjänstmarginalen samtidigt som bärpåsen gör reklam för Brösarp.
 • Satt upp översiktskartor över alla 100 km leder och skyltat Backaleden från Albovägen.
 • Skapat en portal/hemsida för hela bygden med bl a information och tips för boende och besökare. Skapat en Facebooksida för projeket och Brösarp som fått över 300 följare under projektperioden.
 • Fört dialog med Sveaskog och markägare om att utveckla xc-led för mountainbike. Den tilltänkta platsen är den av Länsstyrelsen nedlagda Tockabjärsleden väster om Brunsvik.
 • Byggt friluftsgym ute i det fria i anknytning till motionsslingorna i skogen. Utegymmet har även fått träningsinstruktioner.
 • Verkat för att gamla busstorget blir ett torg för hela byn, t ex med dricksfontän, uteschack och andra saker som gör torget levande och attraktivt.
 • Tagit fram utvecklingsstrategier för Brösarp tillsammans med masterstudenter på SLU Alnarps landskapsarkitektsprogram.
 • Marknadsfört Brösarp i media via redaktionellt utrymme i tidningar, radio och TV motsvarande drygt 2 miljoner kronor. Brösarp har exponerats från sina bästa sidor i både lokal, regional och riksmedia, vilket är bästa tänkbara reklam för bygden. Detta har medfört inflyttning av barnfamiljer och ökade skatteintäkter för Tomelilla kommun.

Projektplan Brösarp med naturen som lockbete (PDF)
Årsberättelse 2012 (PDF)
Slutrapport Brösarp med naturen som lockbete (PDF)
Slutrapport (LSB12_13) Brösarp med naturen som lockbete (PDF)

Journalnummer: 2011-5947
Projektägare: Brösarps Byagille
Projektledare: Fabian Rimfors
Projektgrupp:
Gunbritt Johansson, ordförande
Malin Rimfors, sekreterare
Ann-Kristin Montán, rektor Brösarps skola
Håkan Berggren, planeringsingenjör Tomelilla kommun
Inga-Lill Johansson, kassör Brösarps Byagille
Ann Ekvall, kommunikationsansvarig Tomelilla kommun
Charlotte Lindström, kommunekolog Tomelilla kommun
Helena Berlin, Utvecklingsstrateg Tomelilla kommun
Elna Jolom, glaskonstnär och referens

Artiklar och inslag relaterade till Brösarp – med naturen som lockbete:

”Utegym i Brösarp tar träningen till skogen” Skånska Dagbladet 2014-05-05 (PDF)
”Lockbetet lyckades locka fler till Brösarp” Ystads Allehanda 2014-02-12 (PDF)
”Byarna lever med hjälp av idrotten” Ystads Allehanda 2014-02-10 (PDF)
”Lokala sportåret – 100 höjdare” Ystads Allehanda 2013-12-31 (PDF)
”Ett gräsligt roligt uppdrag i Brösarp” Ystads Allehanda 2013-12-30 (PDF)
”Vi är en liten, liten by …” annons i Sydsvenska Dagbladet 2013-12-29 (PDF)
”Skidbacken förlängs” Österlenmagasinet 2012-12-12 (PDF)
”Brösarp rustar för att ta emot europeiska vandrare” P4 Malmöhus, Sveriges Radio 2013-12-09
”Led rustas upp inför vandrarfest” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2013-12-09
”Skidskvaller #29” Freeride 2013-12-05
”Alpin skidklubb satsar stort inför årets säsong” P4 Malmöhus, Sveriges Radio 2013-12-03
”Skidbacken har blivit längre” Lokaltidningen 2013-11-27 (PDF)
”Henrik kom till skott – och vann en tröja” Ystads Allehanda 2013-09-10 (PDF)
”Värdbyn tog hem skylten” Ystads Allehanda 2013-09-09 (PDF)
”Svenska OS-hjältarna hjälper skånsk by” Expressen och Kvällsposten 2013-09-05
”Vindskydd I Ur och Skur” Friluftsliv nr 4 2013 (PDF)
”Dragkamp om NHL-stjärnor i Brösarp” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2013-09-06
”Barnens nya klassrum – en skogsdunge” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2013-08-21
”Vitmålad rink ska förlänga säsongen” Ystads Allehanda 2013-08-17 (PDF)
”Brösarps uterink lyfts med vit färg” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2013-08-16
”SM i grässlalom 2013 är avgrort” Freeride 2013-07-24
”Här blir grässlalom nästa stora fluga” Expressen/Kvällsposten 2013-07-20 (TV)
”I dag avgörs SM i grässlalom” Skånska Dagbladet 2013-07-19 (PDF)
”Bli mästare i grässlalom” Österlenmagasinet 2013-07-18 (PDF)
”Så laddar vi för SM i grässlalom” Bolin i P1, Sveriges Radio (4 min in i klipp)
”Slalomderby – Inofficiella SM i grässlalom” annons Ystads Allehanda 2013-07-11 (PDF)
”Sommarpatrullen” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2013-07-09
”Bli mästare i grässlalom” Vad Händer Ystad Österlen 2013-07-04 (PDF)
”Här går det utför” Land 2013-06-28 (PDF)
”Tre Kronor vill spela derby i Brösarp” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2013-05-21
”SM i gräs … skidåkning” Åka Skidor nr 4 maj 2013 (PDF)
”Fridolin: I Ur och Skur är förebild” Friluftsliv nr 3 2013 (PDF)
”Fridolin om Utsikten: ’En förebild’” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2013-04-22
”Byagille förordar väg 9” Ystads Allehanda 2013-04-18 (PDF)
”Sponsring kan öppna för cykelväg Brösarp–Kivik” Ystads Allehanda 2013-04-16 (PDF)
”Se upp i backen” Kvällsposten 2013-03-25 (PDF)
”Slalommästerskap i Brösarp” Skånska Dagbladet 2013-03-23 (PDF)
”Österlenmästerskapet i slalom” Freeride 2013-03-23
”Se upp i Brösarps skidbacke!” Österlenmagasinet 2013-02-28 (PDF)
”Mårts vill göra sydost till en vit fläck” Skånska Dagbladet 2013-02-11 (PDF)
”Förbundskapten Pär Mårts i Brösarp” Brösarp webb-TV 2013-02-04 (TV)
”Vinterklassiker” Hockey nr 2 2013 (PDF)
”Maglehem mötte Brösarp på isen” Kristianstadsbladet 2013-01-28 (PDF)
”Derbyafesten” Expressen 2013-01-26 (PDF)
”Snacka och derby – i bitande kyla” Kvällsposten 2013-01-26 (PDF)
”Barsk kyla vid rinken” Kvällsposten 2013-01-26
”En helt ovanlig match i ishockey” Ystads Allehanda 2013-01-26 (PDF)
”Se Brösarp klå Maglehem” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2013-01-25
”Dags för ishall på Österlen” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2013-01-25
”Sportig helg i Brösarp och Tranås” Ystads Allehanda 2013-01-24 (PDF)
”Brösarp vs Maglehem Hockeyderby 2013” (Promo trailer)
”Projektet som engagerar hela byn” Ystads Allehanda 2013-01-02 (PDF)
”Hockey à la NHL i Brösarp” Ystads Allehanda 2012-12-31 (PDF)
”Kyrkans krav flyttar möte” Ystads Allehanda 2012-10-16 (PDF)
”Brösarpsbor kallas till stormöte” Ystads Allehanda 2012-10-08 (PDF)
”Fetknopp ska täcka tak” Ystads Allehanda 2012-09-25 (PDF)
”Hockeyrinken i Brösarp uppgraderas” Ystads Allehanda 2012-09-06 (PDF)
”Första I Ur och Skur på Österlen” Friluftsliv nr 3 2012 (PDF)
”Här kan du åka slalom på gräs” Expressen 2012-08-27 (Även SvD, VK, BT, ST, YA, KB)
”Slalomderby i Skåne” Åka Skidor nr 5 2012 (PDF)
”Inofficiella SM i grässkidåkning” Freeride 2012-07-24
”Slalomtävling i grön backe” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2012-07-20
”Varför skidor på gräs?” Skånska Dagbladet 2012-07-19 (PDF)
”Leaderprojektets taklök trivs i ur och skur” Österlenmagasinet 2012-05-31 (PDF)
”Sommarslalom i kohagen” Åka Skidor nr 4 maj 2012 (PDF)
”Har gjort renen grön runt Eljaröd” Österlenmagasinet 2012-04-19 (PDF)
”Så rustar backen i Brösarp för sportlov” Kvällsposten 2012-02-15 (PDF)
Gammal tradition väcks till liv Ystads Allehanda 2012-02-04 (PDF) 
”Skogsmössen trivs ute” Österlenmagasinet 2012-01-19 (PDF)
”Framtidsprojektet Brösarp – med naturen som lockbete” Österlenmagasinet 2011-11-24 (PDF)
”Arbete påbörjat för en grönare by” P4 Kristianstad, Sveriges Radio 2011-11-10

Sparbanken Syd logo.
Brösarps Byagille sponsras av Sparbanken Syd.