Leaderprojekt Backaleden

Ladda ner projektplanen för Leaderprojektet Backaleden här.
Ladda ner projektplanen för Leaderprojektet Backaleden här. Projektägare Brösarps Byagille.

En gulmarkerad led löper genom Brösarps berömda backar, från Alunbruket vid Christinehofs slott och ekopark till Haväng vid åmynningen till Hanöbukten. Den följer Verkeåns södra sida och är totalt 19 km lång. I snart fyrtio år har vandrare kunnat njuta av denna gula led, ett slags lillasyster till Skåneleden på andra sidan ån, men åren tog ut sin rätt. Nu är Leaderprojektet avslutat och leden renoverad och uppdaterad.

Resultatet på www.backaleden.se

Genom att byta ut stättor och ledmarkeringar samt inte minst skapa nya former för information fick vi många fler att använda leden. Detta har gett starkt förbättrade möjligheter till hälsonyttigt vandrande och en ökad turism i området som nu är på god väg att bli ett skånskt vandringsmekka. Projektet var ett samarbete mellan Brösarps Byagille, byalagen i Andrarum, Eljaröd och Ravlunda, Andrarums IF, Christinehofs Ekopark, Leaderprojekten Brösarp – med naturen som lockbete och Länsstyrelsen.

Syftet var att fler, både boende och besökare, skulle upptäcka, använda och få en fin upplevelse på Backaleden. Detta bidrar till ökad folkhälsa, samt ökad turism, vilket i sin tur ger arbetstillfällen och omsättning i lokala butiker/företag.

Leaderprojektet har gjort leden:

  • Lätt att hitta till genom ny skyltning och vägvisning.
  • Lätt att följa genom ny ledmarkering.
  • Lätt att vandra på genom upprustning och utbyte av stättor och broar.
  • Informativ genom informationstavlor om intressant natur/kultur/platser längs ledens sträckning och vid viktiga angöringspunkter och rastplatser.
  • Tillgänglig och lätt att få kännedom om även i förberedelsestadiet, via sajten www.backaleden.se med information, kartor och ledbeskrivningar som kan laddas ner.
  • Anpassningsbar och passa så många som möjligt – erbjuda ett flertal vandringsalternativ genom att skylta till anslutande leder som tillsammans skapar 46 st rundvandringar (loopar) av olika längd och karaktär.
  • Bidragande till en stark naturupplevelse och ge ett gott intryck på en välmarkerad led.

Projektplanen för Leaderprojektet Backaleden
Projektbudget för Leaderprojektet Backaleden
Slutrapport för Leaderprojektet Backaleden

Journalnummer: 2013-937
Projektägare: Brösarps Byagille
Projektledare: Sven-G Hultman, byagillet@brosarp.se, 070-626 67 33
Ekonomiansvarig: Gunbritt Johansson, gunbritt.m.johansson@telia.com, 0414-73 403
Webb: www.backaleden.se

Media
”Förskolebarn återinvigde nyrenoverade Backaleden”, Sveriges Radio 2015-05-12
”Backaleden redo för nya vandrare”, 2015-05-12  
”Led rustas upp inför vandrarfest”, Sveriges Radio 2013-12-09

Sparbanken Syd logo.
Brösarps Byagille sponsras av Sparbanken Syd.