Brösarps Byagilles styrelse

Byagillets styrelse 2023

Ledamöter
Göran Alm, ålderman/ordförande, branock20@gmail.com
Åsa Ohlsson, vice ordförande, asa72us@gmail.com
Inga-Lena Wernersson, sekreterare och kassör, ingalena.wernersson@gmail.com
Leif Richard, 0731-80 44 75, leifrichard@hotmail.com
Henrik Hedh, datapost74@hotmail.com
Ingbritt Stenberg, ingbrittstenberg@hotmail.com
Jan Fridh, jifab2@brosarp.nu
Birthe Eriksson, birthe.elin@gmail.com

Suppleant
Tom Cronwall
Matilda Riting
Sebastian Berglund

Revisorer
Hans-Göran Nilsson, revisor (sammankallande), 0414-73 134, 0706-27 31 34,
hans-goran.nilsson@brosarp.nu
Örjan Svensson, revisor, 0708-73 73 35

Valberedning
Agneta Sædén, info@chokladkultur.se

Brösarps Byagille logotyp
Under arbetet med Brösarps byaplan 2009–2011 designade konstnären Åke Arenhill en ny logotyp på uppdrag av Brösarps Byagille i syfte att marknadsföra byn.

Brösarps Byagille logotyp
Sparbanken Syd logo.
Brösarps Byagille sponsras av Sparbanken Syd.