Väduren vid Täppamöllan

Väduren pumpar upp vattnet 30 meter från källan och upp till gårdshusen.

Väduren pumpar upp vattnet 30 meter från källan och upp till gårdshusen.