alunbruket

Slagghögar vid Alunbruket. Foto: Jorchr, Wikimedia Commons CC BY 3.0

Slagghögar vid Alunbruket. Foto: Jorchr, Wikimedia Commons CC BY 3.0