Havängsdösen

Havängsdösen är en 5 500 år gammal megalitgrav som länge låg gömd under sanden men blottades under en kraftig höststorm år 1843.

Havängsdösen är en 5 500 år gammal megalitgrav som länge låg gömd under sanden men blottades under en kraftig höststorm år 1843.