Stenshuvuds klippor

De lodräta klipporna vetter rakt österut och kan nästan bara ses från havet.

De lodräta klipporna vetter rakt österut och kan nästan bara ses från havet.