Tockabjar grillplats

Grillplatsen i Tockabjär längs gula Backaleden.

Grillplatsen i Tockabjär längs gula Backaleden.